Det är ett avtal mellan Uppsala Citysamverkan och teknikleverantören IP-Only som har möjliggjort lanseringen av Sveriges snabbaste fria wifi. Syftet med den fria surfen är att skapa ett attraktivare city, främja turism och skapa mervärde för handeln, men även att stödja demokratin och tillgängliggöra smart teknik.

Uppsalabor och besökare i staden kommer via den fria internetuppkopplingen att få tillgång till information om Uppsalas rika utbud av upplevelser och digitala mervärdestjänster via en landningssida, ett slags portal för information, guidning och medborgardialog.

– Vi vill skapa en smart digital stad och en levande stadskärna med möjlighet för besökare och invånare att få en så bra upplevelse av staden som möjligt. Det här stärker vår attraktionskraft som resmål, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande. (…)

> Läs hela pressmeddelandet här.