Äldretandvård ses som en stor utmaning. Allt fler äldre har egna tänder kvar, samtidigt som det finns stora skillnader i tandhälsan och flera tappar kontakten med tandvården när de blir äldre. Kunskapen om äldres tandhälsa och samordningen mellan yrkesgrupper och berörda instanser behöver utvecklas. Därför startade Folktandvården i Uppsala län, bland de första i landet, ett kunskapscentrum för äldretandvård som projekt 2014.

Uppgiften är att samla, sprida och bidra till ny kunskap om äldretandvård. Utvärderingen visar goda resultat och verksamheten ska därför utvecklas. Bland annat har medarbetare utvecklat munvårdsrutiner vid äldreboende, studerat munhälsa och äldre i kommunal hemvård, varför äldre tappar kontakt med tandvården och undersökt hur människor som invandrat till Sverige sent i livet ser på sin tandhälsa (se relaterade dokument). Även privata aktörer har deltagit i studier.

– Men tre år är för kort tid för att få igång och utvärdera de studier som gjorts. Vi behöver också stärka utbildningen i landstinget och ihop med andra aktörer. Det ser vi nu fram emot att göra ur ett mer långsiktigt perspektiv, säger Pia Gabre.

För att kunna samordna mer och dra nytta av all erfarenhet och kompetens som finns, finns det planer på att samordna kunskapscentrum för äldretandvård, sjukhustandvård, den mobila tandvården och uppsökande verksamheten i samma enhet.

För mer information, cheftandläkare Pia Gabre, 018-611 64 89

> Artikeln på LUL.se