Äldrenämndens utredning av verksamheten vid Björkgården i Knutby har resulterat i fortsatt oförändrad verksamhet i lokalerna.

Syftet med utredningen har varit att se om verksamheten kunde omvandlas till annat verksamhetsinnehåll. Men bedömningen är att det inte är kostnadseffektivt att göra det.

– Vi väljer att behålla Björkgården i nuvarande verksamhetsform säger Monica Östman (S), ordförande äldrenämnden.

För att säkerställa en ekonomi i balans under kommande år kommer äldrenämnden istället att se över kostnadsanpassningar inom nämndens övriga ansvarsområden.

> Läs pressmeddelandet på Uppsala kommuns hemsida