En stor kartläggning som Veteranen gjort visar att antalet kommuner som saknar ett kommunalt pensionärsråd har ökat.
Sju kommuner och ett landsting har avskaffat pensionärsråden. Därmed har pensionärsorganisationernas möjlighet att påverka de politiska besluten i kommunerna respektive landstingen kraftigt försämrats.
I flera fall anser politikerna att arbetet inte fungerat tillfredsställande. Rådet har mest fungerat som ett forum för rent informationsutbyte. I Ystad har pensionärsorganisationerna bildat ett råd som saknar representation av politiker såväl som tjänstemän. Arbetet sker helt och hållet i pensionärsorganisationernas regi. Peter Lindgren, ordförande för SPF Seniorerna Syd Ystad, är missnöjd.
– Det är totalt värdelöst. Politikerna är ointresserade. Det är en verksamhet i Törnrosasömn, säger han.
(…)

> Läs hela artikeln på Veteranens hemsida