Uppsala läns dövas förening har länge efterfrågat anpassade äldreboenden för döva i länet.

Birgit Burman arbetar med äldrefrågor i föreningen, och hon har märkt att många äldre döva idag isoleras och fortare blir sämre, eftersom de inte kan kommunicera tillräckligt med personalen.

– Då går det fort utför. Därför är det först och främst teckenspråket som vi gärna skulle vilja se att personalen ska kunna flytande. De ska veta om dövas behov och hur dövvärlden ser ut. Min dröm är om äldre döva kunde hamna under samma tak och umgås med varandra, säger Birgit Burman.

Siffror från Sveriges dövas riksförbund visar att det idag finns mellan 8.000-10.000 döva i landet. Av 4.000 medlemmar i förbundet är mer än 1.300 av dem över 65 år. Dövföreningen i Uppsala har runt 40 stycken.

I Malmö och Göteborg finns det idag anpassade avdelningar på vissa äldreboenden för teckenspråkiga äldre. I Uppland finns idag inget som kan liknas vid det, men vissa av kommunerna har personal som kan teckenspråk.

Uppsala kommun löser situationen med att ta in tolkar vid behov. (…)

> Läs hela artikeln på SVT.se