I takt med att allt fler människor lever längre och friskare liv förändras behoven. Framtidens pensionärer kommer med största sannolikhet att ha andra förväntningar än tidigare generationer när det gäller boendet.

Människor väljer att lämna sina gamla bostäder av olika anledningar. Det kan vara på grund av ekonomi, nya relationer eller av hälsoskäl.

Regeringen beslutade i höstas att ge 300 miljoner i statligt stöd till kommunerna för att stimulera byggen av äldre – och gemensamhetsboenden, men hur går det med utbyggnaden av boenden för äldre?

Gäst är  prisbelönta arkitekten Cord Siegel och docenten i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping Cecilia Henning.

Bakom mikrofonerna Lotta Skoglund och Agneta Nordin.

Producent: Lars Mogensen, Lokatt Media.

 

 

> Till Pyramiden på Sveriges radios hemsida