Med en ny regering kom en ny riktning för Sverige. De senaste årens fullständiga fokus på skattesänkningar och nedskärningar förde med sig högre arbetslöshet, lägre skolresultat, revor i välfärden och budgetunderskott.

Nu lanserar regeringen i stället en ny jobb­agenda för Sverige, med framtidsinvesteringar, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens, som tar Sverige mot EU:s lägsta arbetslöshet. Vi investerar i våra barns skolgång och miljö, och bygger en välfärd att lita på. Det krävs för att skapa en bättre framtid för våra barn och unga, och det går före nya skattesänkningar och nedskärningar.

Men en skattesänkning måste ändå Sverige prioritera, för att skapa ett mer rättvist skatte­system: Pensionärsskatten.

Den globala finanskrisen slog hårt mot Sveriges pensionärer. Pensionsbromsen slog till, och många äldre fick vända på varje slant för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt skapade den dåvarande borgerliga regeringen ett system med jämförelsevis högre skatt för pensionärer, med förklaringen att det skulle få fler att jobba. Sveriges äldre fann sig då i en situation där inte bara pensionerna utvecklade sig sämre än tidigare – man fick också betala högre skatt än de som hade en arbetsinkomst.

Denna situation är orättvis och omoralisk. Vi ser gärna att fler jobbar längre upp i åldrarna. Allas arbete behövs för att Sverige ska kunna öka antalet arbetade timmar och nå EU:s lägsta arbetslöshet. Men vi vet att detta nås bäst genom fokus på hälsa och flexibilitet i arbetslivet – så att alla får, kan och orkar jobba. Det är en bättre väg att gå än att genom orättvisa skatter försöka försämra livet för pensionärer. (…)

 

> Läs hela artikeln på DN.se

> Läs även Skattebetalarnas replik