Äldres möjlighet att påverka sin tillvaro på äldreboenden skiljer sig från hur lagtexter, värdegrunder och värdighetsgarantier är formulerade. Det visar en intervjustudie som regionförbundet genomfört med undersköterskor vid åtta särskilda boenden i länet.

Som en röd tråd i arbetet går insikten om att det inte räcker med vackra ord om värdighet för att de boende skall få inflytande över sin omsorg och sin vardag.

Men det går inte att förenkla och begränsa perspektivet till en fråga som handlar om den enskilde anställdes görande eller inte görande.
Utan det krävs en medvetenhet på alla nivåer om hur samhällets värderingar och ålderism påverkar de val och prioriteringar som görs och att de personer som är satta att utföra äldreomsorgens svåra uppgifter ges praktiska möjligheter att genomföra det goda arbete som förväntas av dem.

 

> Till Regionförbundets hemsida

> Läs rapporten här