Mer diskussion och kritik av byggplaner behövs, inte mindre. Klas Bergström, ordförande (M) i kommunstyrelsen i Knivsta, skrev ett märkligt debattinlägg i UNT 30/12: ”Bättre fart i bostadsbyggandet”.

Han ifrågasätter den demokratiska rättigheten att överklaga detaljplaner, utan att betala för de kostnader det medför. Han jämför med civilrättsliga mål.

Han tror att överklagande förhindrar snabbare bostadsbyggande, när orsaken är brist på personal i byggbranschen. I Uppsala lär det finnas 9 000 antagna detaljplaner som väntar på verkställighet.

Det finns alltså gott om tid att diskutera byggplaner. Dessutom är det ovanligt att ett ärende överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Man undrar vad kollegerna i Uppsala kommun tycker om förslaget. Länsstyrelsen avslog detaljplanen i kvarteret Seminariet. Kommunen ville bygga höga hus i Seminarie­trädgården, som är av riksintresse som det enda kvarvarande kompletta seminariet i Sverige med tillhörande trädgård. Mark- och miljödomstolen avslog också planen. Kommunen överklagade då till Mark-och miljööverdomstolen, MMÖD och förlorade även där, alltså i två instanser.

Det borde med Klas Bergströms förslag bli rätt dyrt för kommunen. Men kommunens pengar kommer ju från oss skattebetalare, som vill ha parken kvar.

Och nu vill Erik Pelling, kommunalråd (S), överklaga till MMÖD att Jernhusen vill byta ut dörrarna till Resecentrum. Ska han få betala det själv? Eller är det bara vanligt folk som ska betala om de överklagar? (…)

>> Läs hela debattartikeln på UNT.se