Alla föreningar och ideella organisationer i Uppsala kommun är under hösten välkomna till dialogmöten för att påverka hur Uppsala kommun och föreningslivet ska samverka under de kommande åren.

Kommunen och föreningslivet i Uppsala tog 2013 fram en överenskommelse för hur samverkan mellan parterna ska gå till. Den kallas lokala överenskommelse – LÖK. Det är nu dags att förnya överenskommelsen och säkra att vi jobbar i rätt riktning. Läs mer om överenskommelsen på uppsala.se. Förslag på reviderad överenskommelse finns på uppsala.se från 13 oktober.

Vad är viktigast för dig och din förening i den nya överenskommelsen? Vilka frågor är viktigast för er? Vilka frågor är viktigast för Uppsala? Vad vill och kan vi uppnå tillsammans? Kom och säg din mening!

Tid och plats

  • 24 oktober 18.00-20.00, Gottsunda, Kulturpunkten
  • 8 november 18.30-20.30, Missionskyrkan, Uppsala
  • 21 november 18.00-20.00, Stenhagens bildnings- och kulturcentrum
  • 7 december 18.00-20.00, Björklinge, PRO Furuliden

Välj tid och plats som passar dig och din förening bäst. Flera representanter från respektive förening är välkomna.

Anmäl dig till dialogmöten om den lokala överenskommelsen

Agenda och medverkande

  • Presentation av den lokala överenskommelsen (LÖK)
  • Processen mot en ny LÖK
  • Gruppdiskussioner
  • Påverkanstorg – rösta om de framtagna förslagen

Mötena leds av Daniel Nilsson, utvecklingsledare inom Uppsala kommun och Sven Borgmästars, Föreningslivets representationsgrupp. Du som vill veta mer är välkommen att kontakta Daniel eller Sven.

Daniel Nilsson: daniel.nilsson@uppsala.se, 018-727 59 17
Sven Borgmästars: sven.borgmastars@uppland.rf.se, 070-272 54 28