Tillsammans med PRO Global och PRO Sverige kommer tre forskare från Karolinska Institutet: Sven Britton, Laura Fratiglioni och Birgitta Rubenson finnas på plats för att kommentera rapporten.

En positiv nyhet i WHO:s rapport är att allt fler lever allt längre. Andelen äldre i världens länder ökar och ökningstakten accelererar. Mellan år 2015 och 2050 kommer andelen äldre över 60 år i hela världen att fördubblas från 12 till 22 procent.

En ökad andel äldre innebär samtidigt ökade behov av vård och omsorg, och de blir en stor utmaning för nästan alla länder. För att hälsovården ska klara att möta behoven hos en ökad andel äldre måste insatser i högre grad inriktas mot folkhälsa, förebyggande hälsovård och hälsokontroll, konstaterar WHO. (…)

> Läs hela artikeln på PRO.se