På mässan finns kommunens seniorguider som arbetar med förebyggande verksamhet. De vägleder äldre genom att ge råd och stöd om vad man själv kan göra, vart man vänder sig och hur man får hjälp med aktiviteter som främjar den egna hälsan och tryggheten.

– Fallolyckor hos äldre sker ofta i hemmet. Olyckorna medför, förutom stora kostnader för samhället mycket lidande för den enskilde. Vi arbetar därför aktivt med att informera om hur viktig balansen, kosten och rörelsen är. Men man behöver också känna till hur olika läkemedel kan påverka och interagera med varandra. Med vår information vill vi ge äldre bättre förutsättningar att få en god hälsa och leva ett friskare liv, säger äldreförvaltningens utvecklingsledare Frida Högberg.

I montern får besökarna hjälp av rehabteamet att göra ett balanstest. De får också information om enklare övningar och om de gymnastik- och danspass som erbjuds via Träffpunkterna. Kommunens Måltidsservice bjuder på en näringsshot och berättar hur man enkelt kan komponera en näringsriktig måltid.

I mässans värdehäfte finns fem frågor från kommunen. De första 100 personerna som varje dag lämnar in svarstalongen får ett par gåstavar.

Föreläsningar

Kommunen arrangerar två föreläsningar under fredagen. Klockan 10.30 – 10.45 talar informationsläkaren Christina Mörk från landstinget om hur olika läkemedel kan påverka och interagera med varandra. Hon ger också råd om hur äldre kan tänka förebyggande och leva sunt för att minimera behovet av läkemedel
Klockan 11.50 – 12.05 berättar Jessica Svensson, restaurangansvarig hos Måltidsservice, om vikten av att äta näringsrik mat samt om hur senior restaurangerna arbetar med hälsosamma måltider.

Mer information

Frida Högberg, utvecklingsledare äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 86 95

> Till pressmeddelandet på kommunens hemsida.