Uppsala kommun drar tillbaka den pågående upphandlingen av driften för nio äldreboenden. På grund av överklaganden och en lång juridisk process har något beslut om vilka företag som ska driva de nio äldreboendena inte kunnat fattas. Därför kommer kommunen nu istället driva vidare verksamheten i egen regi.

– För att kunna garantera patientsäkerheten och tryggheten för de boende har vi valt att avbryta upphandlingen. Det är olyckligt att den juridiska processen har dragit ut så på tiden, men vi kan inte längre låta de boende, anhöriga och personal sväva i ovisshet och därför har vi fattat det här beslutet, säger Monica Östman (S) ordförande i äldrenämnden.

Upphandlingen av driften av de nio äldreboendena överklagades och förvaltningsrättens beslut kring upphandlingen dröjer. Kommunen har gjort en framställan till rätten om att påskynda beslutet men inget datum finns ännu fastställt.

De nio boenden det gäller är:

  • Dalbyhemmet och Hagundagården som redan i dag drivs i Uppsala kommuns egen regi.
  • Årstagården och Hasselparken som idag drivs av utföraren Aleris.
  • Sävjahus och Von Bahr som drivs av Victum.
  • Lillsjögården, Skogsgården och Granbommen som drivs av Vardaga.

När kontrakten för driften av de nio äldreboendena löper ut kommer de att drivas vidare av Uppsala kommun i egen regi.

> Läs pressmeddelandet på kommunens hemsida