Det var i juni i fjol som regeringen beslutade att göra en tillfällig satsning på mer personal inom äldreomsorgen.

Kommunerna skulle få totalt 7 miljarder kronor under åren 2015–2018 för att anställa mer personal inom hemtjänst och särskilda boende, en satsning som motsvarar cirka 5 600 heltidsanställda undersköterskor för hela den perioden.

Men när landets kommuner i februari i år återrapporterade till Socialstyrelsen hur pengarna använts, 995 miljoner under årets andra halvår, framträdde stora skillnader i hur kommunerna dragit nytta av bidraget, visar SvD:s genomgång.

194 av landets 290 kommuner använde hela beloppet, 60 kommuner mer än halva och drygt 30 kommuner mindre än halva beloppet. Tre av dem, Höganäs, Malung-Sälen och Mölndal, hade inte använt några pengar alls, visar SvD:s genomgång.

Totalt användes 83 procent av det tillgängliga statsbidraget och bemanningen utökades med drygt 5 000 årsarbetare.

De 96 kommuner som inte använt alla sina pengar eller de som använt dem felaktigt blir återbetalningsskyldiga till staten – i dagsläget runt 166 miljoner kronor.

Trots att många kommuner inte utnyttjat bidraget fullt ut är barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér nöjd med satsningen. (…)

> Läs hela artikeln på svd.se