Nu gör PRO och SPF Seniorerna gemensam sak för att driva frågan om ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Idag lanserar vi en rapport och resultatet av en stor medlemsundersökning med cirka 2900 svarande. Införandet av ett sådant vaccinationsprogram med vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros, skulle resultera i minskad sjukdom och främja allmänhälsan hos äldre.

Täckningsgraden för influensavaccination i Sverige är inte tillfredställande. Knappt hälften av alla över 65 år vaccinerade sig under influensasäsongen 2014/2015. Det kan jämföras med WHO:s målsättning på 75 procents täckningsgrad för äldre och riskgrupper.

Idag är en femtedel av det svenska folket, cirka 1 800 000 personer, 65 år eller äldre. När andelen äldre i samhället ökar kommer också kraven på vård och omsorg att öka. Med åldern försämras människors immunförsvar och vaccinationer utgör en viktig preventionsåtgärd mot sjukdomar och dödsfall.

PRO och SPF Seniorerna menar att ett vaccinationsprogram för äldre skulle gynna både den äldre generationen och samhället i stort. En sådan satsning skulle omfatta vaccinationer mot influensa, pneumokocker och bältros. Satsningen skulle följa samma modell som barnvaccinationsprogrammet då personer över 65 år blir kallad till vaccination. (…)

> Läs mer på PRO.se

> Läs SPF seniorernas pressmeddelande

> Ladda ner rapporten (pdf-fil)