Socialstyrelsen har gjort en uppföljning av de statliga medel som fördelats under 2014. Alla kommuner har varit involverade i utvecklingsarbetet.

Åsa Furén-Thulin, chef på avdelningen för vård och omsorg.
– Det handlar det om att hitta smarta lösningar som kan ge större frihet och trygghet till brukarna, och samtidigt ge personalen en bättre överblick och möjlighet att prioritera sina insatser, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för vård och socialtjänst på SKL.

Kommunerna har fått 60 miljoner kronor i statliga stimulansbidrag och har utöver det själva bidragit med närmare 150 miljoner till projekten. Samtliga kommuner har varit involverade i utvecklingen genom att delta i regionala projekt eller driva egna lokala projekt. I många regioner har man behållit de regionala e-hälsosamordnarna även efter att det statliga stödet har upphört, för att inte utveckling ska stanna av. (…)

> Läs hela pressmeddelandet på SKL:s hemsida