[Socialstyrelse] – Det här är viktigt för patienter som är i behov av palliativ vård, och berör många. Med målnivåerna visar vi riktningen för vad man ska uppnå så att patienterna får en god och jämlik vård, säger Christina Broman, utredare på Socialstyrelsen.

Palliativ vård syftar till att möta behov hos den enskilda patienten och närstående när sjukdom eller ålder gör att döden är nära. En utvärdering som Socialstyrelsen gjort visade att vården av de här patienterna har stora brister, och är ojämlik. Skillnaderna är stora i kommuner, landsting och regioner.

Nu har en expertgrupp på Socialstyrelsen, i samverkan med bland andra landsting, kommuner, medicinska experter, och representanter för berörda organisationer tagit fram sex målnivåer för att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot i förbättringsarbetet. Målnivåerna anger hur stor andel av patientgruppen som bör få en viss behandling eller åtgärd.

> Läs hela pressmeddelandet på Socialstyrelsens hemsida