Se filmen om nya uppsala.se. Där berättar bland andra kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) och stadsdirektören Joachim Danielsson om den nya webbplatsen.

 

> Till Uppsala.se

> Till pressmeddelandet