Kommunens äldreomsorg går i år back med 30 miljoner kronor och måste spara. Samtidigt läggs mycket pengar på en valfrihetsmodell som enligt färska siffror från kommunen väntas öka utgifterna med totalt 410 miljoner kronor till och med år 2020.

Bakgrunden är att kommunen 2014 införde en modell för Uppsalas äldreboenden kallad LOV, lag om valfrihetssystem (se faktaruta).

LOV är ideologiskt färgad och bara fem procent av landets kommuner, främst borgerligt styrda, har LOV för sina äldreboenden. Enkelt förklarat går det ut på att alla vårdföretag som godkänns av kommunen har rätt att starta äldreboenden. På så vis ska kvalitet och valfrihet främjas.

Innan LOV infördes för Uppsalas äldreboenden lät kommunen göra en utredning. Den förutspådde höjda ersättningar till vårdföretagen på runt 19 procent per vårdplats och politikerna avråddes från modellen. Men LOV klubbades igenom ändå och bara Vänsterpartiet sa blankt nej.

Vad blev då kostnaden? När UNT i höstas ställde frågan var det ingen som visste och kommunen beslöt då att utreda saken.

När uträkningen nu är klar visar det sig alltså att det kan bli extrautgifter på cirka 410 miljoner kronor totalt under fyra år, jämfört med om kommunen använt en traditionell modell för upphandling. Förutsättningen för merkostnaden är att LOV-utbyggnaden av äldreboenden fotsätter enligt de nu gällande planerna.

Utgiftsprognosen har kommit som en kalldusch för politikerna.

– Vi klarar inte äldreomsorgen med den här prisnivån. Får vi inte ner kostnaderna för LOV inom äldreboendena kommer andra verksamheter att bli lidande, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen.

Trots att en utredning varnade för ökade kostnader röstade ni inom Socialdemokraterna för LOV. Varför?

– Då hade vi inte hela bilden klar för oss, vi visste inte att det skulle bli så här dyrt. (…)

> Läs hela artikeln på UNT.se

> Läs artikeln ”LOV ökar risken för vårdföretagen”