Äldrenämnden klarade sin budget under flera år under tiden alliansen hade makten. Men efter valet har det vänt.

Kommunen ska spara 177 miljoner kronor för att få en ekonomi i balans och äldrenämndens andel av det är cirka 30 miljoner kronor.

– Allt bottnar i det underskott som alliansen lämnade efter sig. Vi måste spara in vår del. På flera områden har vi dessutom högre kostnader än jämförbara kommuner, säger äldrenämndens ordförande Monica Östman (S).

Enligt prognosen är det främst hemtjänsten som har det tungt. Underskottet där ligger just nu på 18 miljoner kronor.

– Till stor del beror det på att vi har en kö till demensboenden på 122 personer. Det gör att de personerna som skulle ha en plats på ett boende får hemtjänst i stället. Men ett nytt demensboende med 54 platser öppnade i somras och ytterligare ett öppnar inom kort. Då minskar både kön och kostnaderna för hemtjänst. Men vi har ändå högre kostnader för hemtjänst än jämförbara kommuner som vi ska titta på, säger Monica Östman.

Enligt Stefan Hanna (C), andre vice ordförande i nämnden, satsade alliansen 30 miljoner kronor mer på boenden i sin budget.

– Hade den legat nu så hade vi haft en mycket bättre situation. Men de rödgröna valde att ta bort pengarna, säger han. (…)

> Läs hela artikeln på UNT.se