Statistiken talar sitt tydliga språk – uppemot 15 procent av landets 65-plussare lider av depression. Det är ungefär dubbelt så hög andel som för befolkningen i övrigt. Två tredjedelar av dessa 285 000 personer, det vill säga 188 000 individer, upptäcks inte av vården.
Äldre är särskilt utsatta för depression, eftersom sjukdomen ofta är kopplad till förluster. Av egna förmågor, eller av närstående, något som av naturliga skäl drabbar äldre i högre grad.
– Förmågan att stå emot kan vara nedsatt – av fysiska skäl kanske du inte kan jogga längre, du kan inte heller längre gömma dig bakom ett arbete. Dessutom existentiell press i och med att du vet att den tid du har kvar inte är särskilt lång. Du hinner kanske inte bearbeta en förlust förrän du drabbas av nästa. Det blir lätt för mycket, säger psykiatern Per-Anders Abrahamsson vid Äldrepsykiatriska teamet i Borås.
– Men bara för att äldre är utsatta betyder det självklart inte att depressionen inte kan behandlas och botas. Det är där många går fel i tanken.
Ungefär hälften av de cirka 1 500 personer som tar sitt liv i Sverige varje år, bär på en obehandlad depression. Att vården inte upptäcker dessa är en farlig situation som leder till undvikbara självmord. Det är symptomatiskt att den grupp i samhället som är hårdast drabbad är män över 80 år. Där är andelen självmord högst.

Äldrepsykiatriska mottagningar läggs ner

Statens egen myndighet SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) konstaterade nyligen att samhället inte lever upp till riksdagens etiska plattform när det gäller hur man bemöter den psykiska ohälsan hos äldre.
Mer än hälften av landets vårdcentraler saknar psykolog, enligt Psykologförbundet. Och av totalt 21 landsting och regioner i Sverige saknar över hälften en särskild enhet för äldrepsykiatri.
– Vi behöver bli bättre på att upptäcka symtom på depression hos äldre. Ändå läggs äldrepsykiatriska mottagningar ner, konstaterade Ingmar Skoog, professor Svensk Förening för Äldrepsykiatri under SPF Seniorernas seminarium om äldres psykiska ohälsa i Almedalen i somras. (…)

> Läs hela artikeln på Veteranens hemsida