Riktlinjerna för det framtida Uppsala tar just nu form inne på kommunens stadsplanekontor. Kommunen har lovat att bygga 33 000 bostäder mellan Gottsunda och Bergsbrunna i utbyte mot att staten investerar i tågspår och ny tågstation söder om Bergsbrunna.

Men avtalet om bostäder för cirka 70 000 invånare på en yta motsvarande stadsdelen Sunnersta kommer med betydande risker för kommunen.

Jag är i grunden positiv till Uppsalas stadsutveckling. Den höga byggtakt som uppnåtts de senaste åren är nödvändig för att Uppsala ska få bostadspriser som fler har råd med. Dessutom har det i många fall gett oss inspirerande nya stadsmiljöer som vid Cementgjuteriet, Resecentrum eller Rosendal.

Men för att fortsatt klara en god stadsutveckling behövs fler verktyg än bara förtätning på parkeringar och verksamhetsområden. Den senaste översiktsplanen från 2016 lyfter med stor emfas fram fyrspår till Stockholm och ny station i Bergsbrunna som det verktyg Uppsalas stadsutveckling behöver. En ny tågstation här tillgängliggör en stor mängd mark som möjliggör ett mer varierat bostadsbyggande i staden. Stor politisk prestige från i stort sett alla partier har lagts på att få fyrspår och ny tågstation i Bergsbrunna.

Tyvärr verkar denna politiska prestige resultera i ett avtal som innebär stora risker för kommunen. (…)

> Läs hela artikeln på UNT.se