Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra sitt intåg, det innebär många nya möjligheter men även farhågor som följer med ökad teknikanvändning. En viktig fråga är därför på vems villkor och på vilket sätt tekniken ska användas.

Trygghetslarmen digitaliseras, fysiska nycklar ersätts med nyckelfri hemtjänst och kommuner prövar personlig tillsyn nattetid med en mörkerseende kamera. Vissa hemtjänstbesök kan komma att ersättas med kontakt via tv eller surfplatta. Hälsorobotar kan också bli en del av framtiden.

Det är viktigt att slå fast att äldre personer i allmänhet inte är negativa till ny teknik. Dagens äldre har upplevt teknikgenombrott under sin livstid som i hög grad påverkat deras vardag. Forskning visar däremot att många äldre har ett mer nyttoorienterat förhållningssätt än vad yngre personer har. De köper inte en ny pryl eller tjänst bara för glädjen att få pröva, utan vill ha nytta av den.

PRO har i grunden en optimistisk syn på teknikutveckling. Teknik i sig är varken god eller ond. Det är hur tekniken tillämpas och hur samspelet med användaren ser ut som avgör om det är en positiv kraft eller inte. Vi välkomnar ny teknik när den innebär en förbättrad livssituation för äldre personer och det sker på personens egna villkor.

Rätt använd kan ny teknik befria människor från de begränsningar som en åldrande kropp skapar och höja livskvaliteten avsevärt. Även ett så självklart objekt som glasögon var en gång i tiden nyskapande teknik.

Välfärdstekniken kan också förbättra arbetsvillkoren inom hemtjänsten. Med moderna arbetsverktyg kan förhoppningsvis fler bli intresserade av att arbeta inom äldreomsorgen, också män.

Den snabba utvecklingen inom teknikområdet ger alltså många nya möjligheter, men samtidigt får man inte blunda för de farhågor som följer med ökad teknikanvändning. Det finns oro för att äldre personer ska tvingas till lösningar man inte förstår eller känner sig bekväm med. Den oron måste tas på allvar och diskuteras. Om och hur välfärdsteknik ska användas är i hög grad en politisk fråga och därför viktig att debattera. (…)

> Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles hemsida