Sveriges befolkning åldras och alla äldre förtjänar god livskvalitet. Men alla vårdgivare inom äldreomsorgen når tyvärr inte lika långt i sin strävan att ge god omsorg. En kommun eller ett företag kan i dag ha helt olika sätt att utveckla och säkra kvaliteten. För att åstadkomma en jämn och hög kvalitet över hela landet finns en ny kvalitetsstandard för äldreomsorg och hemtjänst.

Ett antal vårdgivare arbetar nu intensivt för att bli certifierade enligt den nya kvalitetsstandarden. Fler kan och borde göra detsamma. Standarden – som SIS, Swedish Standards Institute, har tagit fram tillsammans med ett 70-tal aktörer inom äldreomsorgen – utgår från de äldres behov. Den omfattar grundläggande självklarheter som att få vistas utomhus, kunna påverka maten och ha möjlighet att umgås med andra. Kort och gott, den handlar om att ge förutsättningar för hög livskvalitet.

Användningen av standarden innebär möjligheter för alla vårdgivare. Inte minst gäller det kommuner som kan kravställa mot den dels vid upphandling och dels vid utveckling av de kommunalt drivna verksamheterna. De verksamheter som inte haft så hög ambitionsnivå tidigare och börjar följa riktlinjerna i standarden lyfter kvaliteten på omsorgen. Ambitiösa vårdgivare som certifierar sig mot den säkerställer en fortsatt hög kvalitetsnivå.

Vårdgivare är i dag skyldiga att följa såväl nationella lagar och regler som lokala upphandlingskrav. Om kommunerna framöver ställer krav på vårdgivare att arbeta utifrån standarden skulle de underlätta för dem som bedriver vården. De får då alla riktlinjer samlade på ett ställe och kan agera därefter. Det blir också enklare för äldre och anhöriga. De kan känna trygghet i att alla omsorgsalternativ i kommunen har en hög kvalitetsnivå.

I standarden fastställs vad som är best practice, vilket ger tydliga riktlinjer om hur kvalitetsarbetet kan utvecklas. Att arbeta utifrån en standard handlar om att göra rätt från början. Det är precis vad som behövs inom svensk äldreomsorg. (…)

> Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles hemsida

> Ladda ned standarden SS 872500 (Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende) här