I de senaste årens debatt om välfärd har kvalitetsfrågorna spelat en alltför undanskymd roll. För dem som är i behov av välfärdens tjänster är kvaliteten helt avgörande. Vi anser att kvaliteten går före andra frågor, som om tjänsterna levereras av offentliga eller privata utförare.

Därför är vi stolta över att nu kunna offentliggöra en kvalitetsstandard som riktar sig mot hemtjänst och boenden inom äldreomsorgen, som vi har arbetat fram tillsammans med cirka 50 intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata företag, myndigheter och högskolor, på uppdrag av Socialdepartementet.

Vi har identifierat två stora utmaningar inom äldreomsorgen i Sverige: svårigheten att följa upp kvalitetsarbetet inom verksamheterna samt den ojämlikhet som faktiskt råder mellan olika äldreboenden. Vi tycker till exempel att det är bekymmersamt att personaltätheten kan vara låg på ett ställe men hög på ett annat trots samma vårdbehov hos de boende, vilket förstås påverkar kvaliteten. (…)

> Läs hela artikeln på SvD.se

> ”Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst” på SIS.se

> ”Trygghetskedjan för trygghetslarm” på SIS.se