I slutet av november 2016 avslogs en motion i regionfullmäktige avseende ett helhetsgrepp mot äldres undernäring. Denna avslogs med motiveringen att mycket redan görs. Vi i DRF (Dietisternas riksförbund) i Uppland vill åter sätta fokus på bristande resurser, kompetens och avsaknad av samarbete mellan sjukhusvården, primärvården och kommunal hälso-och sjukvård vad gäller undernäring.

En stor andel sjuka äldre är i riskzonen för undernäring eller redan undernärda. Det gäller även för äldre personer inom Region Uppsala. Det är väl känt att undernäring orsakar stort lidande för den drabbade, ökad risk för fall, infektioner, försämrad sårläkning, förvirringstillstånd, mer resurskrävande vård, längre vårdtid, ökad risk för återinläggning och död. Samhällsekonomiskt är undernäring bland äldre ett mycket kostsamt område. I Sverige saknas aktuella uppgifter om hur mycket undernäringsproblemen kostar. Studier från Storbritannien år 2003 beräknar att undernäring årligen kostar 7.3 miljarder pund, varav 5 miljarder pund omfattar kostnader för personer över 65 år. (…)

> Läs hela artikeln på UNT.se