Dagens äldre är inte en grå massa, utan snarare en mångfald av ofta pigga och olika individer som vill vara med och bidra i samhället på olika sätt. Nyligen konstaterades det att svenska 65-plussare är friskast i EU och har betydligt fler friska år framför sig än tidigare generationer.

Sveriges Pensionärsförbund har under 75 år stolt företrätt landets pensionärer. Det kommer vi att fortsätta att göra, men vi ser ett behov av att bredda oss och betona att vi seniorer inte är ett kollektiv. En del av oss vill jobba vidare, andra vill ut och resa och ytterligare några vill umgås mer med vänner och familj.

Dagens seniorer har mer att ge. Vi bejakar mångfalden och utvecklingen och är en rörelse för inflytande, valfrihet och livskvalitet för landets alla seniorer. (…)

> Läs hela artikeln på kurirens hemsida