I dag finns det alldeles för få sittplatser i Uppsalas utemiljöer. Det tycker hälften av de totalt 1 800 60-plussare som deltog i de dialoger kommunen genomförde förra året inom ramen för projektet Äldrevänlig stad.

Nu finns ett förslag till strategi för sittplatser på allmän plats. Målet är att göra det lättare för äldre att hitta någonstans att sitta, fram­förallt vid ”välanvända stråk”. Det handlar i första hand om stadskärnan, ett område inom en radie på cirka fyra kilometer från Uppsala centrum.

– Men ska vi bli Sveriges bästa landsbygdskommun måste vi också tänka på hur det ser ut utanför Uppsala, påpekar Roger Jo Linder, samordnare inom projektet Äldrevänlig stad.

Han tycker att kommunen skulle kunna vända sig till näringslivet för att få till fler bänkar:

– Det finns flera kommuner som har sponsrade bänkar. Då sitter det en liten skylt på bänken som talar om vem som bekostat just den.

Bänkstrategin ska ingå i en handlingsplan som nu håller på att utarbetas. Planen ska klubbas av kommunfullmäktige senare i vår och ange hur Uppsala ska bli mer äldrevänligt.

– Vi ska sy ihop ett slagkraftigt dokument som vi ska jobba efter de närmaste fem åren, säger Roger Jo Linder.

I vår arrangeras uppföljande dialogmöten och en rad workshops kring exempelvis ålderism och bostäder. (…)

> Läs hela artikeln på Uppsalatidningens hemsida