Under veckan 28 september-4 oktober kommer kampanjen vara synlig på träffpunkterna för äldre och via vissa nyckelgrupper, till exempel biståndshandläggare, uppsökande handläggare, rehabiliterings¬team och vårdplaneringsteam. De kommer att informera och dela ut ett informationsblad med åtta enkla och konkreta tips på vad seniorer själva kan göra för att minimera riskerna för fall. Tillsammans med informationsbladet kommer de också att dela ut broddar till dem som önskar öka tryggheten under vinterpromenaderna.

– Fallskador bland äldre är vanligt och drabbar många, säger projektledaren Frida Högberg. Ett fall kan medföra frakturer och mjukdelsskador. Det orsakar lidande för den enskilde men blir också en stor samhällsekonomisk kostnad om den äldre behöver sjukvård och olika stödinsatser från kommunen.

Fallolyckor hos äldre medför stora kostnader för samhället och förstås individuellt lidande för den som råkar ut för fallskador. Enligt statistik från Uppsala läns landsting, så skedde 2014 2 000 fallolyckor hos äldre som ledde till sjukhusbesök. Av dem skedde 627 fall i samband med utevistelse och 1 141 inomhus i det egna hemmet. (…)

> Läs hela pressmeddelandet på kommunens hemsida

> ”8 tips för att hålla dig på benen” (pdf-fil)