Socialstyrelsen fördelar 33 741 751 kronor under 2017 till Uppsala kommun. Tack vare stimulansmedlen ökar bemanningen, främst genom flera undersköterskor och vårdbiträden men också genom de nya yrkeskategorierna aktivitets- och måltidsinspiratörer som ger äldres vardag en guldkant. Aktivitetsinspiratörerna har bland annat fört in nya aktiviteter som Pokémon GO, virtual reality-glasögon, cykelturer och besök av underhållare på boendena.

– Det som händer ute i samhället ska också hända på Karl-Johansgården. De som bor här ska få uppleva nya saker, säger Jessica Thunander, som är en av kommunens aktivitetsinspiratörer.

Måltidsinspiratörerna ser till att det serveras mat efter önskemål. Till exempel på Björklingegården arrangeras måltider med olika teman, som matsäckens dag. Även hotellfrukost och afternoon tea förgyller tillvaron.

Inom hemvården används pengarna bland annat för att öka den sociala samvaron för de äldre.

– Med hjälp av stimulansmedlen har personaltätheten ökat. Det gör att flera kommer i väg på aktiviteter, säger Frida Högberg, utvecklingsledare på äldreförvaltningen.

Syftet med stimulansmedel är att öka tryggheten och kvaliteten för Uppsalas äldre invånare. Äldreomsorgens utförare väljer själva vilka verksamheter och områden som ska prioriteras, där de upplever det största behovet.

Under 2016 fick kommunen 33 239 197 kronor. Boenden prioriterade då social samvaro och en guldkant i vardagen för äldre, i form av just aktivitetsinspiratörer men även stimulansombud, måltidsvärdinnor samt flera undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Hemvården prioriterade bland annat aktivitetsansvariga, gruppaktiviteter och förebyggande arbete mot fallolyckor.

>> Läs pressmeddelandet på kommunens hemsida