Sverige går en demografiskt utmanande tid till mötes de kommande åren. Det är i livets första år och dess sista som de offentliga åtagandena är som störst. Nu har barnafödandet ökat i Sverige samtidigt som antalet åldersrika över 80 år fördubblas inom kort. Detta innebär att efterfrågan på offentliga tjänster stiger kraftigt. Inom äldrenämnden behöver vi möta detta med mer fokus på förebyggande hälsoarbete, modernisera arbetet och säkra alternativa leverantörer av omsorgs- och vårdtjänster.

Tyvärr fortsätter Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väns­terpartiet att kommunalisera allt fler verksamheter, nu senast driften av vård- och omsorgs­boendet Lundgården.

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har mycket svårt att se hur Uppsala långsiktigt ska klara den demogratiska utmaningen utan ett starkt samarbete även med näringslivet. Vi är därför bekymrade över den kommunalisering av verksamheten som pågår inom äldreomsorgen.

I den av majoriteten nyligen antagna verksamhetsplanen lyfts det fram att äldrenämnden ska vara en part som bidrar till närings- och föreningslivets utveckling. Vi har svårt att se hur majoriteten anser sig leva upp till det när de återkommande kommunaliserar verksamheter.

Majoritetens fokus på egen regi och tron på att det blir billigare och bättre bara för att de drivs kommunalt är oklok. Alla verksamheter, oavsett driftsform, blir bättre av att konkurrera utifrån tydliga kvalitetskrav och kontinuerliga uppföljningsrutiner.

Det finns inga belägg för att kommuner är bättre på att leverera kvalitativ omsorg och vård än privata alternativ.

Behovet av effektiviseringar och resultatförbättringar lyfts tydligt fram i verksamhetsplanen. Vi anser att konkurrensutsättning är en viktig metod för att möta kommunens behov och samtidigt klara hög kvalitet i de tjänster som upphandlas. Privata leverantörer kan också bidra till att sänka kommunens ansträngda investeringsbehov. I ljuset av att äldrenämnden vid årsskiftet både är beställare, kvalitetsuppföljare och driver egen verksamhet i konkurrens med andra är övertron på egen produktionsverksamhet besvärande. Det är mycket viktigt att nämnden förstår sina olika roller. Viktigast är att säkerställer att invånarna får maximal kvalitet för satsade skattepengar och att tillgängligheten till nämndens tjänster matchar Uppsalabornas behov. (…)

>> Läs hela debattartikeln på UNT.se

>> Läs UPS kommentar