Anledningen till överenskommelsen är att företaget haft svårt att leva upp till de krav som ställs i tidigare avtal, trots stöd från förvaltningen kring handlingsplaner och åtgärder.

– I samband med uppföljning av verksamheten har vi upptäckt brister som företaget har haft svårt att komma till rätta med. För att säkra en god vård och omsorg om de boende är kommunen överens med Private Nursing om att ett övertagande är den bästa lösningen, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Anhöriga, boende och anställda vid Vigmund kommer att få mer information om hur övertagandet kommer att gå till. Kommunen tar över verksamheten genom en så kallad verksamhetsövergång i egen regi. Det betyder att även anställda vid Vigmund kommer att gå över i kommunal anställning från och med övertagandet den 20 november.

> Läs pressmeddelandet på kommunens hemsida