Behovet av toaletter har ökat i takt med att Uppsalaborna blir fler och antalet besökare ökar. I takt med att kommunen byggt nya temalekplatser, aktivitetsplatser och förnyat parkerna – alla populära utflyktsmål – har efterfrågan på fler offentliga toaletter ökat.

– I Uppsala finns ett tjugotal offentliga toaletter som sköts av kommunen. Vi behöver fler fräscha offentliga toaletter på rätt ställen, med generösa öppettider, säger Maria Gardfjell (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Idag finns enbart sex toalettbyggnader med sammanlagt 19 rum i Uppsala. De flesta i centrala staden. Det kan låta mycket, men även om alla fungerar är de av äldre modell och skulle behöva moderniseras och fräschas upp.

Den nyaste anläggningen är från 2015 och finns i det gamla vattenverket i Stadsträdgården. (…)

> Läs pressmeddelandet från Uppsala kommun