Uppsala kommun har bjudit in invånare som är 60 år och äldre för att delta i 15 dialogkonferenser under våren och sommaren. Konferenserna äger rum i Uppsalas olika stadsdelar och på landsbygden. Vid varje tillfälle samlas upp till 70 seniorer och diskuterar kommunens äldrevänlighet.

– Vi vill föra en dialog med kommunens äldre invånare för att bedöma Uppsalas äldrevänlighet i dagsläget utifrån deras eget perspektiv, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor.

Konferenserna utgår från Världshälsoorganisationens (WHO) forskningsbaserade kriterier för vad som kännetecknar och har betydelse för en äldrevänlig stad. Deltagarna börjar med att rösta för att få fram ett antal utvecklingsområden. Efter omröstningen diskuteras problem inom de olika områdena.

– Syftet med medborgardialogen är att uppmärksamma förbättrings- och utvecklingsområden. Vi vill veta vilka problem som finns; fokus är inte att komma fram till lösningar, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Resultatet från konferenserna ska bli underlag till en treårig handlingsplan med nödvändiga åtgärder. Den tas fram i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället, från ideella organisationer till näringslivet.

Kommunen har tidigare under hösten genomfört en dialog med seniorer på gator och torg och även via telefonintervjuer. Sedan augusti 2016 är Uppsala kommun medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Uppsala var den andra kommunen i Sverige som anslöt sig till nätverket som består av 300 medlemsstäder i hela världen. Medlemskapet ska förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

>> Läs pressmeddelandet på kommunens hemsida

 

Kommande dialogmöte:

  • Flogsta-Ekeby 22 maj (sista anmälningsdag 8 maj)
  • Årsta 23 maj (sista anmälningsdag 9 maj)
  • Sävja 31 maj (sista anmälningsdag 17 maj)
  • innerstaden 7 juni förmiddag (sista anmälningsdag 24 maj)
  • innerstaden 7 juni eftermiddag (sista anmälningsdag 24 maj)
  • Gränby 14 juni (sista anmälningsdag 2 juni)

>> Här kan du anmäla dig