Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Välfärdsteknik

En robot med uppdrag att rädda välfärden

ETC 2018-06-26
En halv miljon människor saknas i välfärden de kommande åren. Och hälften av de som arbetar inom äldreomsorgen idag har övervägt att sluta. Robotar kan vara en lösning. Men är roboten den som ska hålla de äldre i handen när ensamheten kryper sig på?
> läs mer

Roboten som nästan bryr sig

UNT  2018-06-24
Robotar kan simulera känslor, men att de anses kunna ersätta människor gör Merete Mazzarella djupt fundersam. Trots att också människor simulerar engagemang när det behövs.
> läs mer


Politik

Välfärdsbehoven ökar i takt med att vi lever allt längre

Regeringskansliet  2018-06-25
Idag presenterade regeringen sin syn på framtidens äldreomsorg i en skrivelse till riksdagen, Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av både strukturella förändringar och investeringar till följd av den demografiska utvecklingen.
> läs mer


Vård och omsorg, Personal

DO avgör om äldre kan välja bort vård av utländska män

DN  2018-06-25
Vilket väger tyngst: En gammal människas rätt att välja vem han eller hon ska få vård av? Eller en mörkhyad mans rätt att inte bli diskriminerad på arbetsplatsen? Det ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, avgöra inom kort.
> läs mer

Äldre i kläm när hemtjänst ska lösa integrationen

Expressen  2018-06-29
IVO varnar för att bristande kunskaper i svenska hos omsorgspersonal kan leda till vårdskador. Politiker strävar ständigt efter att odla tulipanarosor. De vill både ta hand om våra äldre enligt utlovad nationell värdegrund och använda äldreomsorgen som ”integrationsmotor”.
> läs mer


Sjukhusvård

Vårdplaneringsmöte inför utskrivning av äldre från sjukhus

SBU  2018-06-25
Många patienter som ligger inne på sjukhus kommer att ha stora behov av vård och omsorg även efter hemkomsten. En grupp som ofta är i behov av olika hjälpinsatser efter utskrivning är gruppen äldre och sköra över 65 år. Ett vårdplaneringsmöte där patientens behov kartläggs och insatser planeras, är ett sätt att försöka säkerställa en trygg utskrivning, men det är inte alla patienter som får ett sådant möte på sjukhuset.
> läs mer