Grundfrågan för SPF Seniorernas seminarium var varför valfrihet tenderar att urholkas ju äldre vi blir. ”Under våra vuxna liv ställs vi hela tiden inför val, stora som små. Men när vi blir äldre är valfriheten inte längre lika självklar. Varför då?” skrev förbundet i sin presentation av seminariet.

En rad namnkunniga aktörer och debattörer deltog vid det två timmar långa seminariet. Och att frågan är het märktes inte minst på att platserna till seminariet snabbt tog slut.

Under rubriken ”Hur får vi valfriheten inom vård och omsorg att fungera bättre?” medverkade också SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam och Gösta Bucht som är förbundets sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor. (…)

> Läs hela artikeln på Veteranens hemsida

Seminariet filmades och webbsändes.

> Se videon (Bambuser)