I vår ska Private Nursing AB överta driften för nio äldre- och omsorgsboenden i Uppsala. Det är en de största affärerna inom Uppsalas äldreomsorg på senare år. Uppdraget omfattar 378 vårdplatser vilket motsvarar mer än en tredjedel av samtliga vårdplatser på Akademiska sjukhuset.

Private Nursing har vunnit upphandlingarna genom att lämna betydligt billigare anbud än konkurrenterna. I vissa fall ska företaget driva vårdboenden mot ersättningar som ligger under de lägsta belopp som kommunen i nuläget betalar för motsvarande verksamheter.

Det gäller exempelvis demensvården vid Hasselparken i Sala backar där Private Nursing ska få 1 194 kronor per vårddygn och vårdtagare. Det kan jämföras med att snittersättningen är 17 procent högre för de demensboenden som kommunen driver i egen regi.

Vid upphandlingen skiljer det i en del fall 20-30 procent mellan Private Nursing och konkurrenterna. Följden blir att kommunen sparar in mångmiljonbelopp medan vårdgivare som erbjudit ökat grundbemanning valts bort.

Private Nursing utlovar dock hög kvalitet. Vårdtagarna ska till exempel få dagliga gruppaktiviteter, utomhusvistelse tre gånger i veckan och en trerätters festmåltid varje helg.

Äldrenämndens ordförande Monica Östman (S) säger att hon är medveten om risken att vårdbrister kan uppstå vid låga ersättningar. Men hon uppger att kommunen var tvungen att ge kontrakten till Private Nursing. (…)

>> Läs hela artikeln på UNT.se

Fler artiklar om Private Nursing i UNT:

”Äldreomsorg till lägstbjudande på väg bort”  (2016-11-27)

”Sköterskor utbrända vid vårdbolag”  (2016-11-27)

”Vd:n: ’Vår modell ger effektiv vård'”  (2016-11-26)

”Facket befarar neddragningar”  (2016-11-26)