Varför har inte Sverige råd med sina gamla? Det är människor som är rädda för sin ålderdom. Klyftan till de fattiga pensionärerna i ”välfärdssamhället” har skapat ett utanförskap av maktlöshet, misstro och värsta fall misär. Hur människor hanterar sin fattiga ålderdom är helt beroende av deras hälsa och livssituation. Det positiva för de starka och friska är att de kan ta ett extrajobb och dryga ut pensionen. Andelen 66-åringar som jobbar efter pensionen har fördubblats från år 2000.

Solveig Lindblad är en av dem som jobbar extra, hon är städare vid ett seniorsbolag. Företag där vi kan hyra en pensionär har blivit populära eftersom äldre har lägre sociala avgifter och priserna för deras arbete är lägre.

Andra försöker minska sina kostnader med att flytta till billigare boenden. Det är vanligt att pensionärer med låg inkomst tvingas flytta och sälja sin bostad. En ny trend bland fattiga är att köpa en husvagn och flytta permanent till en camping. På många campingplatser är det långa köer till att få ett årskontrakt för sin husvagn.

För andra finns inte så många möjligheter än att dra ner på alla kostnader. (…)

> Läs Lotta Grönings krönika på Expressen