Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Kollektiv trafik, ekonomi

UL höjer priser för pensionärer igen!

UNT debatt 2018-12-28
Busspriserna har ökat mycket mer än pensionerna, skriver Lars O Ericsson.

läs mer


Trygghet, brott mot äldre

Bedragarfilosofi: Offer får skylla sig själva

UNT 2018-12-31
Hur tänker egentligen den som kan med att lura av gamlingar deras sista slantar? Bedragarna har ingen som helst empati, och känner sig också smartare än dem de lurar, förklarar experten.

läs mer


Medicinering, fallolyckor

Antidepressiv medicin ger ingen ökad fallrisk för äldre

Umeå universitet 2019-01-02
Antidepressiv medicin ökar inte risken för fall och höftfrakturer hos äldre personer, utan det är istället den bakomliggande depressionen och övriga sjukdomar som ökar fallrisken. Det visar forskning vid Umeå universitet som går på tvärs med vad som tidigare har antagits inom vården.

läs mer


Ålderism, digitalisering

”Digitaliseringen ställer dem utanför demokratin”

UNT 2019-01-03
De 1,1 miljoner svenskar som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli andra klassens medborgare. Det menar Mohammed Mekrami, bibliotekschef i Uppsala kommun, som nu vill gå i bräschen för digital inkludering.

läs mer


Landsbygden

Äldre drabbas hårt av stormen

UNT 2019-01-03
Knutbyområdet är ett av de områden i Uppsala kommun som drabbats hårdast av stormen Alfrida. Äldre med hemtjänst har erbjudits plats på äldreboenden som hålls i gång med hjälp av elaggregat.

läs mer


Politik, SPF Seniorerna

Nästa regering måste ha en renodlad äldreminister

SVT Opinion 2019-01-03
Två miljoner svenskar är äldre än 65 år – och andelen äldre i befolkningen blir allt högre. Ändå saknas samordning och helhetssyn, skriver SPF Seniorerna, som efterlyser en renodlad äldreminister i nästa regering.

läs mer


Friskvård och social infrastruktur, ensamhet

Ensamma äldre får hjälp att bryta isoleringen

UNT 2019-01-06
I höstas fick flera pensionärsorganisationer pengar till ett projekt för att motverka ensamheten bland sina medlemmar. Insatsen är redan på gång och den ska vara klar vid årsskiftet.

läs mer

Ensamhet motas med kortspel, dans och barnbarn

UNT 2019-01-06
Ensamhet bland äldre blir allt vanligare. UNT har gått på träffpunkt och mött några som inte känner sig ensamma. ”Här bryr vi oss om varandra”, säger Monica Modin, 80 år.

läs mer