Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Vård & omsorg

Dagens äldre friskare än förr, men det går snabbare utför

Forskning.se  2018-05-28
Dagens sjuttiofemåringar har bättre kognitiv förmåga än tidigare generationers åldringar. Men när funktionerna börjar försämras går nedgången snabbare för dessa än de tidigare. Vi har två förslag på förklaringar om varför, som bägge kan spela in i debatten om höjd pensionsålder.
> läs mer


Politik, vinstfrågan

Nej till förslag om att begränsa vinster i välfärden

Sveriges riksdag  2018-05-29
Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att det borde införas en reglering av vinsterna i välfärden inom socialtjänsten, assistansersättningen och skolan. Dessutom vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.
> läs mer


Politik, trygghet

KD: Trygghet hela livet

UNT  2018-05-29
Vår vision är att Uppsala ska vara Sveriges tryggaste kommun – från vaggan till graven, skriver kristdemokraterna Jonas Segersam och Mimmie Westerlund.
> läs mer


Äldrevänliga staden

Uppsala kommun genomför stor fritidsvaneundersökning

Uppsala kommun  2018-05-30
För att kartlägga Uppsalabornas fritidsvanor genomför Uppsala kommun en enkätundersökning med början den sista veckan i maj. Enkäten vänder sig till fokusgrupper i åldersspannet 12 – 90 år och målet är att få 2 200 svarande. Svaren ska ligga till grund för beslut och satsningar som kan skapa bättre fritid för Uppsalaborna.
> läs mer


Politik, fattiga seniorer

Socialdemokraterna sviker de fattigaste pensionärerna

DN Åsikt  2018-05-30
Socialdemokraterna sviker de fattigaste pensionärerna – trots att de som är över 65 år utgör rekordstor del av väljarkåren i höstens val med över två miljoner röstberättigade. Det är obegripligt.
> läs mer

Vi måste sluta diskriminera fattigpensionärerna

Göteborgs-Posten  2018-06-01
Kan vi sluta diskriminera pensionärer? Klart vi kan! Men då krävs systemförändrande åtgärder i vilka resurser omfördelas från de som har mycket till de som har lite, skriver bland andra Stina Svensson (FI).
> läs mer


Vård & omsorg, äldrevårdscentral

Valet kan öppna för fler äldrevårdsmottagningar

Senioren  2018-05-30
SPF Seniorerna i Jönköping använder nu valrörelsen för att nå målet med fler och bättre äldrevårdsmottagningar i hela länet.
> läs mer


Hälsa, värmen

Värmen jobbig för de äldre – Västerås stad mobiliserar

VLT  2018-05-31
Maj månads värmebölja har varit påfrestande för många äldre. Vård och omsorg ställer om för att hjälpa de äldre i värmen.
> läs mer

Drick drick drick i sommarvärmen

Nyfiken Grå  2018-06-03
Ännu en dag med extrem värme, åtminstone i stora delar av vårt land. Det gäller att härda ut, snart kommer något svalare temperaturer lovar väderprognosmakarna. De senaste veckornas höga temperaturer har medfört ett ökat tryck på akutmottagningarna.
> läs mer


Sjukhusvård

Bristfälliga utredningar ska inte få styra vården

SvD  2018-05-31
Snabba politikerbeställda utredningar, ofta gjorda av en person, tillåts ligga till grund för stora genomgripande förändringar i vård och omsorg. Vi behöver flytta detaljstyrningen från den politiska arenan till den vetenskapligt baserade, skriver medlemmar i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården.
> läs mer


Politik, palliativ vård

Liberalerna: ”Äldrevården måste förändras – ingen ska behöva dö ensam”

DN Debatt  2018-06-01
Många äldre är ensamma. Kommuner, landsting och stat kan inte ge äldre människor nya vänner. Men vi kan åtgärda en del av de brister som ökar risken för ensamhet. Och vården måste organiseras så att ingen, som inte önskar det, lämnas utan mänsklig närvaro vid sin dödsbädd, skriver Jan Björklund, Anna Starbrink och Barbro Westerholm, Liberalerna.
> läs mer


Politik, delaktighet

Få pensionärer i riksdagen – särskilt inom S

DN  2018-06-02
Trots att pensionärer utgör över en fjärdedel av Sveriges befolkning är knappt 16 procent av riksdagskandidaterna över 65 år – och än färre står på valbara platser. Socialdemokraterna ligger sämst till, med endast 6,5 procent pensionärer på sina riksdagslistor.
– Jag har lika starka åsikter när jag är 72 år som jag hade när jag var 25 och politiskt aktiv, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för medlemsorganisationen SPF Seniorerna.
> läs mer

Seniorer deltar och påverkar genom äldreråd

Kommuntorget (finland)  2018-05-31
Äldrerådet i Åbo är en påverkargrupp för seniorer. Äldrerådet fungerar som en slags länk mellan stad, organisationer och invånare. Soili Raitanen och Leif Westerén jobbar för att den äldre befolkningen i staden ska ha det så bra som möjligt.
> läs mer


Boende, särskilt boende

Akut brist på äldreboenden

SVT Nyheter  2018-06-03
Med en åldrande befolkning ökar behovet av äldreboenden. Om behovet ska täckas kommer det att krävas 700 fler äldreboenden fram till 2026, visar beräkningar från finansdepartementet. Och på många håll är bristen akut redan i dag.
> läs mer

Professor varnar för ojämlik äldrevård

SVT Nyheter  2018-06-03
Med en åldrande befolkning ökar behovet av äldreboenden. Om behovet ska täckas kommer det att krävas 700 fler äldreboenden fram till 2026, visar beräkningar från finansdepartementet. Och på många håll är bristen akut redan i dag.
> läs mer