Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Politik, Delaktighet

S-vallöfte: Obligatoriska pensionärsråd i alla kommuner

Aftonbladet  2018-06-14
Äldre ska få tycka till om beslut som rör dem – genom obligatoriska kommunala pensionärsråd. Det är ett nytt vallöfte från Socialdemokraterna. Dessutom vill man ge pensionärernas organisationer mer pengar.
– De äldre blir allt fler, då är det himla viktigt att deras åsikter och perspektiv är med när vi fattar beslut, säger Lena Hallengren, äldreminister (S).
> läs mer

Behandla inte gamla människor som barn

Aftonbladet  2018-06-16
Ledare: De äldre ska inte sitta i särskilda råd, de ska givetvis in i riksdagen och fullmäktige på samma villkor som alla andra.
> läs mer


Politik, Personal

Faktakollen: Stämmer S uttalande om månadslöner i äldreomsorgen?

Arbetet  2018-06-14
Vi granskar Socialdemokraternas påstående om att den genom­snittliga månadslönen var 1 800 kronor lägre i privat jämfört med kommunal äldreomsorg.
> läs mer


Vård & omsorg, Personal

Stora språkproblem i äldreomsorgen

Kommunal arbetaren  2018-06-12
Personalbristen i äldreomsorgen gör att arbetsgivare ser mellan fingrarna och anställer personer som inte kan tillräckligt bra svenska, visar KA:s granskning.
– Det finns inga som helst begränsningar på hur lite svenska man kan kunna, säger Elisabeth Antfolk, förtroendevald för Kommunal.
> läs mer


Vård & omsorg, Kvalitet

Gott bemötande viktigast för kvaliteten inom äldreomsorgen

Forskning.se  2018-06-13
En allt äldre befolkning sätter en redan ansträngd äldreomsorg på prov. Viktigt då att fokusera på rätt saker, menar forskare som undersökt vad som skapar mest värde för de äldre: En stor budget är inte avgörande – utan personalens bemötande.
> läs mer


Vård & omsorg, Uppsala kommun

Tre vinnare tar emot omsorgspris

Uppsala kommun  2018-06-11
Jessica Thunander, Pia-Maria Öqvist och Ulf Wennström är alla vinnare när Uppsala kommun för första gången delar ut omsorgspris. De vann för att de i sitt dagliga arbete höjer livskvaliteten för andra. Den 11 juni tar de emot priset som består av 10 000 kronor vardera.
> läs mer


Vård & omsorg, Ekonomi

Finansdepartementet: Stora satsningar krävs i välfärden

DN  2018-06-11
Hundratals nya äldreboenden, skolor och vårdcentraler behöver byggas i Sverige de närmaste åren, enligt Finansdepartementens beräkningar.
– Regeringens 20 miljarder i statsbidrag räcker inte för att möta utmaningarna, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.
> läs mer


Boende

Det råder akut brist på äldreboenden

FastighetsNytt  2018-06-12
Genom åren har tusentals vård- och omsorgsboenden lagts ned trots en åldrande befolkning. Nu uppger fler kommuner än vanligt sig ha ett underskott. ”Om vi inte börjar bygga mer får vi stora problem om 10–15 år”, säger Mats Thorslund, professor i socialgerontologi.
> läs mer


Ålderism, Psykisk ohälsa

Därför glöms äldre bort

Senioren  2018-06-11
Hälften av landets regioner och landsting saknar kliniker med särskild äldrepsykiatri.
> läs mer


Vård & omsorg, Psykisk ohälsa

Jag vill få äldre att våga prata om psykisk ohälsa

PRO gästblogg  2018-06-12
Håkan Wingren, seniorambassadör för Hjärnkoll, gästbloggar.
> läs mer


Rehabilitering

Artikel om vardagsrehabilitering för hemmaboende äldre prisas

Lunds universitet  2018-06-13
Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Institutionen för hälsovetenskaper och Cecilia Pettersson, dr med vet, leg. arbetsterapeut, har i dagarna prisats av Storbritanniens motsvarighet till Sveriges Arbetsterapeuter: Royal College of Occupational Therapists. Priset gick till bästa artikel som under det senaste kalenderåret publicerats i British Journal of Occupational Therapy. Artikeln anses betydelsefull för forskningsfältets internationella utveckling.
> läs mer


Kollektiv trafik

Snart införs den nya tidtabellen

UNT  2018-06-13
Måndagen den 18 Juni börjar UL:s sommartidtabell att gälla i kollektivtrafiken i länet.
> läs mer


Biståndsbedömning

Besluten ska gå att överklaga

UNT debatt  2018-06-16
Carina Juhlin, direktör på äldreförvaltningen, Tomas Odin, direktör på omsorgsförvaltningen och Kaisa Björnström,  direktör på socialförvaltningen svarar på en insändare av Bengt Stranding.
> läs mer


Ålderism, Brott mot äldre

Våldet mot äldre är vanligare än vi tror

Aftonbladet  2018-06-14
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren: Offren känner skam och anmäler sällan förövarna. 2017 sökte 2 384 äldre personer, främst kvinnor, stöd hos Brottsofferjouren.
> läs mer