Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Boende, delaktighet

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

Svenskt näringsliv  2018-06-19
Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
> läs mer

Hur vill morgondagens seniorer bo?

Göteborgsregionen  2018-06-20
Framtidsforskaren Thomas Fürth som pekar ut 10 viktiga trender och berättar om Platslowpyramiden. Tidningen gjordes i samband med en konferens i våras som anordnades av FoU i Väst/GR och Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik.
> läs mer


Kost, undernäring

Bättre mat i äldrevården med kommunala kostvetare

Uppsala universitet  2018-06-18
Trots att både Livsmedelsverket och Socialstyrelsen de senaste åren har kommit med nya riktlinjer för mat inom äldreomsorgen, är det långt ifrån alla kommuner som rättar sig efter dem. Det är olika förutsättningar och ambitionsnivå som styr satsningarna. Bäst lyckas de kommuner som har kostvetare anställda. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.
> läs mer

Kommuner dåliga på att motverka undernäring bland äldre

Sveriges Radio  2018-06-23
Trots att Socialstyrelsen sedan januari 2015 kräver att kommuner och landsting har rutiner för hur de ska förebygga och behandla undernäring bland de äldre, så saknades detta fortfarande förra året hos var tredje kommunal hemtjänstutövare.
> läs mer


Sjukhusvård, delaktighet

Äldre blir passiva av vårdkulturen på sjukhus

Vårdfokus  2018-06-20
Efter operation av höftfraktur trodde patienterna först på sin kapacitet att återhämta sig. Men de tappade tilltro av att anpassa sig till personalen på vårdavdelningen. Det visar Berit Gesars avhandling.
> läs mer


Vård och omsorg, fallskador

Probiotika kan skydda skelettet hos äldre kvinnor

Svensk Geriatrik  2018-06-21
För första gången i världen visar nu forskare vid Sahlgrenska akademin att probiotika, alltså kosttillskott med hälsofrämjande bakterier, kan användas för att påverka människans skelett. Bland äldre kvinnor som fick probiotika halverades benförlusten jämfört med kvinnor som bara fick placebo. Forskningen öppnar för ett nytt sätt att förebygga frakturer hos äldre.
> läs mer


Vård och omsorg, läkemedel

På djupet nr. 42 – Om äldre och läkemedel

Socialstyrelsen  2018-06-21
Varje år blir tusentals äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Även om mycket har förbättrats inom området finns mer att göra. (…) Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.
> läs mer


Välfärdsteknik

350 miljoner till satsning på välfärdsteknik

Regeringskansliet  2018-06-21
Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. Nu har regeringen tagit beslut om hur mycket pengar kommunerna i Sverige ska få.
> läs mer


Biståndsbedömning

Nedrustad äldreomsorg görs osynlig för väljarna

Dagens arena  2018-06-20
Nedrustningen av äldreomsorgen under de senaste 20 åren är konsekvensen av en otydlig lagstiftning. Socialtjänstlagen lämnar ett orimligt spelrum för den kommunala självstyrelsen, att utan insyn spara in på sin äldrevård, skriver Joachim Vogel professor emeritus i sociologi, i Dagens Arenas serie om hoten mot demokratin.
> läs mer


Politik, äldrefrågor

Liberalerna: Frihetsreformer för hela livet

UNT debatt  2018-06-21
Vi vill införa frihetsreformer för dem av oss som har levt längst, skriver regionrådskandidat Malin Sjöberg Högrell (L) och två liberala kolleger. Vi måste ta vara på äldres erfarenhet – allt annat är resursslöseri. För att gynna vänskap och gemenskap vill vi stärka skapa ett Pensionärernas hus. Dessutom ska kollektivtrafik vara kostnadsfri för den som har rätt till färdtjänst. (…)
> läs mer