Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Politik, delaktighet

Fler pensionärer vill bli politiker

Senioren  2018-08-20
Andelen äldre ökar på partiernas listor inför kommunvalet. Nästan var tredje kandidat är 65-plussare. Utvecklingen har därmed vänt. Länge har personer över 65 år underrepresenterade bland de valbara till kommunfullmäktige.
> läs mer


Vård och omsorg, palliativ vård

Vi är så olika inför slutet

Forskning.se   2018-08-20
Att få vara delaktig i vården, känna sig trygg i att förstå sjukdomssymptom och mötas av förståelse, har betydelse för de äldres upplevelser i vardagen, säger Maria Hedman, forskare om äldres villkor inom vård och omsorg vid Högskolan i Gävle.
> läs mer


Välfärdsteknik, läkemedel

Kommunen satsar på digitala läkemedelsfördelare

SR P4 Värmland  2018-08-21
En digital läkemedelsfördelare ska hjälpa brukaren att bli mer självständig i sin medicinhantering och samtidigt minska belastningen på vårdpersonalen. Den här typen av välfärdsteknik har tidigare bara testats på ett mindre område i Karlstad, men nu införs det på bred front i hela Karlstad kommun.
> läs mer


Vård och omsorg, multisjuklighet

”Äldre ska inte skickas mellan äldreboenden och akuten”

Senioren  2018-08-25
Regeringen utökar den pågående utredningen om primärvården. Mer fokus ska läggas på multisjuka äldre. Uppdraget ges som en del av regeringens pågående primärvårdsreform enligt socialminister Annika Strandhäll (S).
> läs mer


Friskvård och social infrastruktur, ensamhet

Två miljoner för att bekämpa ensamhet

Senioren  2018-08-26
Pensionärsorganisationerna får två miljoner för att arbeta med att motverka äldres isolering. Projektet kommer inrikta sig på grupper som upplever ensamhet i större utsträckning än andra – personer som nyligen förlorat en partner, män, utlandsfödda eller personer med beroendeproblematik.
> läs mer