Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Politik, ålderism

Årsrik eller gammal – Vilken syn har politiker på äldre?

Göteborgs universitet  2018-08-28
Mer än var fjärde väljare är över 60 år och kan avgöra höstens val. Samtidigt som de äldre väljarna blir fler, blir förstagångsväljarna allt färre. Göteborg är dessutom en av fyra så kallade åldersvänliga städer i Sverige. Hur märks det? Och vilket ansvar tar politikerna? (video)
> läs mer

Politik, Uppsala kommun, äldrenämnden

Det här vill partierna göra för äldre

UNT  2018-09-01
Jonas Segersam (KD), Mohamad Hassan (L), Simon Alm (SD), Cecilia Forss (M), Thomas Karlsson (FI), Monica Östman (S), Per-Olof Forsblom (V), Stefan Hanna (C) och Eva Adler (MP) svarar på frågan.
> läs mer


Vård och omsorg, personalkontinuitet

Mindre personalomsättning behövs inom äldrevården

SR P4 Uppland  2018-08-27
”En god vän hade besök av tre olika personer från äldrevården på en vecka”. De som behöver äldrevård i hemmet ska ha samma personal som kommer hela tiden, tycker Göran Lövstedt i Knivsta.
> läs mer


Vård och omsorg

Enahanda äldrevård missar att se individuella behov

Vårdfokus  2018-08-30
Äldre med kroniska sjukdomar behöver hjälp och stöd, men hur hjälpen och stödet ska se ut varierar. Det gör dessvärre inte utbudet. Ny forskning berättar om en äldrevård som brister när det gäller ett personcentrerat förhållningssätt.
> läs mer


Uppsala kommun, social infrastruktur

Seniorerna får behålla Träffpunkten

UNT  2018-08-27
Träffpunkt Storgatan 11 blir kvar – kompletteras med nya seniorboenden.
– Jag ser det här som en dubbel fullträff: Träffpunkten blir kvar, i renoverat skick, och intill byggs nya seniorboenden, säger kommunalrådet Erik Pelling (S), ansvarig för äldrefrågor i Uppsala kommun.
> läs mer


Stadsplanering, förtätning

100 bostäder per år är planen i Eriksberg

UNT  2018-08-29
Ett nytt möte med Eriksbergsborna har nu hållits angående de omdiskuterade förtätningsplanerna. Enligt Erik Pelling (S) ska nybyggandet ske i måttfull takt.
> läs mer


Boende, särskilt boende

Krisen för äldreboenden löst

UNT 2018-09-01
Bristen på äldreboendeplatser i Uppsala är för tillfället löst. Nu riktas krisljuset mot trygghetsboenden där efterfrågan stiger.
> läs mer


Trygghet, brott mot äldre

Bankbedragna äldre en ruggig trend

Nyfiken Grå  2018-09-02
Ruggiga uppgifter kommer om en kraftigt ökande trend med digitala bankbedrägerier mot äldre. Under juli ökade antalet brott mot den här gruppen med hela 142 procent jämfört med samma period förra året. Allt enligt ny statistik från polisens nationella bedrägericenter, NBC, som presenterades i torsdagens DN.
> läs mer