Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Vård och omsorg, kvalitet

Skiftande betyg på äldreomsorgen

UNT  2018-09-26
En majoritet av de äldre säger sig vara nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Men betygen varierar kraftigt från kommun till kommun och sett över några år har andelen positiva minskat något.
> läs mer

Många äldre missnöjda med möjligheterna att komma utomhus

Dagens Nyheter  2018-09-27
Det är stora skillnader i hur nöjda de äldre är med äldreomsorgen i kommunerna. Spannet är 58–100 procent visar en undersökning som Socialstyrelsen gjort. En sak som många äldre klagar på är möjligheterna att få komma ut – där svarar 57 procent att de är ganska eller mycket bra – ett sämre resultat än året före. I kartan nedan kan du se vilka kommuner som de äldre är mest och minst nöjda i.
> läs mer


Vård och omsorg, Uppsala kommun

Ivo griper in mot demensboende i Uppsala

UNT  2018-09-28
Smuts, bristande omsorg, för lite personal och dålig ledning. Kritiken är hård mot demensboendet Villa Hovstallet i Uppsala. Nu ska både IVO och kommunen syna verksamheten.
> läs mer


Välfärdsteknik, vård och omsorg

Kulturellt kompetenta robotar är framtiden inom äldrevården

Forskning.se  2018-09-24
Framtidens robotar ska hjälpa de äldre och samtidigt anpassa sig till kulturen hos den individ de tar hand om. Nu ska de första av dessa robotar testas på äldreboende inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet Caresses där AI-forskare från Örebro universitet deltar.
> läs mer


Vård och omsorg, politik

Satsa på primärvården och inför en ”kontinuitetsmiljard” istället för en ”kömiljard”

PRO  2018-09-28
Sjukvården blev en av de stora frågorna i valrörelsen. Det är så klart glädjande. En väl fungerande hälso- och sjukvård är avgörande för äldre personers livskvalitet. Men det finns anledning att vara kritisk till vilka – eller kanske snarare vems – problem som lyftes fram. Var det de multisjuka äldres behov eller andra gruppers?
> läs mer


Forskning, fallskador

Djupdykning i hjärnan kan förklara fallrädsla hos äldre

Forskning.se  2018-09-28
Sämre balans hos äldre handlar om mer än nedsatt muskelstyrka. Balans bibehålls via ett komplext samarbete mellan olika system i hjärnan. Nedsatt syn och nedsatt reaktionsförmåga är några av alla faktorer som spelar in för vid nedsatt balans och fallrädsla bland äldre.
> läs mer