Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Kollektiv trafik

SJ bemöter seniorer med tystnad

Senioren  2018-10-01
SJ måste förklara sin tystnad gentemot SPF Seniorerna. Det kräver förbundets ordförande Eva Eriksson.
> läs mer


Sjukhusvård, Fallskador

67 000 inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Socialstyrelsen  2018-10-01
Ny statistik visar att det är stora regionala skillnader när det gäller hur många som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor. 2017 var det 70 procent vanligare att personer över 65 år sjukhusvårdades i Stockholms län jämfört med Gävleborgs län. Totalt sett lades nära 67 000 personer in på sjukhus på grund av fallskador.
> läs mer


Ekonomi, Fattiga seniorer

Nya siffror: 312 000 äldre riskerar ett liv i fattigdom

Expressen  2018-10-04
Var sjätte pensionär, eller 312 000 äldre svenskar, ligger under gränsen för fattigdomsrisk. Det visar nya siffror som Dina Pengar tagit del av.
– Om inte politikerna tar detta på allvar kommer vi att få ett pensionärsparti redan nästa år, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.
> läs mer


Välfärdsteknik, Politik

Utredning ska ge skjuts åt teknik i äldreomsorgen

Ingenjören  2018-10-01
Hur kan välfärdsteknik göra nytta inom äldreomsorgen och vilka problem måste lösas? Regeringen har gett Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer uppdraget att utreda frågorna.
> läs mer


Välfärdsteknik, Särskilt boende

Tidigare äldreövervakning misslyckad – ”höll inte måttet”

UNT  2018-10-05
Demensboendet Vigmund i Rasbo testade övervakningskameror för att öka tillsynen av de äldre nattetid. Men tekniken höll inte måttet.
> läs mer


Ålderism, Digitalisering

Nästan varannan 76-plussare står utanför internet

Nyfiken Grå  2018-10-03
1,1 miljoner svenskar använder internet mer sällan än varje dag och 1,5 miljoner svenskar har inte mobilt bank-id.
Det här är siffror som borde mana många i samhället till eftertanke. De har tagits fram av Internetstiftelsen i en undersökning om svenskarna och internet 2018 och presenterades i går.
> läs mer

Digital diskriminering

UNT  2018-10-07
Den ohejdade digitaliseringen bortser från hundratusentals svenskar. En halv miljon svenskar använder aldrig internet, och ytterligare 600 000 är sällananvändare, det vill säga att de inte går in på nätet dagligen. Siffrorna kommer från den årliga rapporten Svenskarna och internet 2018, som presenterades av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) i onsdags.
> läs mer


Välfärdsteknik, digitalisering, ensamhet

Digital teknik kan minska ensamhet bland äldre

Folkhälsomyndigheten  2018-10-03
Ensamhet i form av social isolering ökar med åldern. Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Men eftersom nästan hälften av alla över 75 år idag lever i digitalt utanförskap, behöver fler få tillgång till och utbildning i att använda dator och internet.
> läs mer

> ”Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer” (PDF)

> ”Välfärdsteknik – Film om digital teknik för social delaktighet bland äldre personer” (YouTube)