Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Fallskador, förebyggande

Kraftsamling ska minska fallolyckorna

Dagens Samhälle  2018-10-31
Antalet fallolyckor som leder till slutenvård har minskat de senaste sex åren. Men bland de äldsta står det still. Nu genomförs flera insatser för att få ner andelen äldre som faller och skadar sig eller dör.
> läs mer


Hälsa

Influensavaccinationer startar den 6 november

Region Uppsala  2018-10-31
Den 6 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Årets influensavaccin ska ge ett bättre skydd än det vaccin som använts tidigare år.
– Det innehåller skydd mot fyra olika typer av influensa, och det är fler än tidigare. Därmed ökar sannolikheten för att vaccinet ska vara verksamt mot de virustyper som cirkulerar i vinter, säger Helena Palmgren, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Uppsala.
> läs mer


Vård & omsorg, Psykisk ohälsa

Självmord: Äldre män mest utsatta gruppen

Senioren  2018-10-29
Män över 80 år är fortsatt kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken.
> läs mer


Välfärdsteknik, Särskilt boende

Kameror hos äldre gör nytta

Socialstyrelsen  2018-11-01
Trygghetskameror och gps-larm har förbättrat och effektiviserat äldreomsorgen, men det finns brister. Bland annat saknas inte sällan rutiner för att hantera de äldres samtycke. Det visar en studie gjord av Socialstyrelsen i 12 kommuner.
> läs mer

Trygghetskameror förbättrar äldres sömn

SVT Nyheter  2018-10-31
Trygghetskameror kan förbättra äldres nattsömn – men nyttan med gps-larm är inte lika klar. Socialstyrelsen konstaterar flera brister i en granskning av välfärdsteknik gjord i tolv kommuner i landet varav Norrtälje är en av dem.
> läs mer


Välfärdsteknik, Vård & omsorg

Oklart vem som kommer när äldre går vilse

Aftonbladet  2018-11-01
Äldre utrustas med gps-larm för att inte gå vilse – men få vet vem som rycker ut om larmet går.
I en ny granskning konstateras flera brister inom den välfärdsteknik som blir allt vanligare.
> läs mer


Vård & omsorg, Politik

Agera – äldreomsorgen är på väg att haverera

Aftonbladet  2018-10-29
”Kliv upp ur skyttegravarna, politiker – och ta ert ansvar” skriver Tobias Baudin, ordförande Kommunal.
> läs mer


Färdtjänst, Uppsala kommun

Uppsala kommun har upphandlat färdtjänst

Uppsala kommun  2018-10-31
Upphandlingen berör personrapporter inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar färdtjänst, daglig verksamhet och skolskjuts med taxi och är värderad till nästan en halv miljard kronor. I upphandlingen har kommunen ställt höga krav på trygghet för resenärerna och på miljöanpassning.
> läs mer


Vård & omsorg, Särskilt boende

Uppsala kommun tar över driften av Vigmund

Uppsala kommun  2018-11-01
Äldrenämnden har 1 november tecknat en överenskommelse med företaget Private Nursing om övertagande av driften vid vård- och omsorgsboendet Vigmund i Rasbo från och med 20 november.
> läs mer


Vård & omsorg, Politik

Äldrevård inom EU viktig framtidsfråga

Dagen  2018-11-01
EU har ingen rätt att finansiera eller organisera sjukvården i de 27 länderna och så ska det förbli. Däremot är det fullt rimligt att unionen kan ge pengar till projekten i syfte att stimulera till att lära sig av goda exempel från respektive land, ett förfarande som kallas ”best practice” (bästa praktik).
> läs mer