Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Vård & omsorg, Särskilt boende

Äldre får röra sig för lite

SVT Nyheter  2018-11-04
Den fysiska aktiviteten för äldre på särskilt boende är eftersatt och borde förekomma mer, det menar kommundoktoranden Annsofie Mahrs Träff i sin avhandling vid Linköpings universitet.
> läs mer


Vård & omsorg, Personal

Tvärstopp för extrapengar till äldreomsorgen

Senioren  2018-11-08
Sju miljarder extra från staten till mer personal i äldreomsorgen blir från årsskiftet noll kronor. SPF Seniorerna vill nu ha besked om hur landets ansvariga kommunpolitiker tänker agera.
> läs mer


Biståndsbedömning, Uppsala kommun

Så här kan man få omsorgsboende

UNT debatt  2018-11-07
Yvonne Johnsson, avdelningschef äldreförvaltningen Uppsala kommun svarar på Nils Råmbins insändare från 25/10.
> läs mer


Vård & omsorg, Ekonomi

Färre får hjälp av omsorgen

Senioren  2018-11-06
Svagt stöd i lagen och minskat antal boendeplatser gör att allt färre i gruppen 80+ får hjälp av äldreomsorgen.
> läs mer

Färre äldre får socialtjänstinsatser – trygghetslarm vanligast

Socialstyrelsen  2018-11-07
Antalet äldre med någon form av socialtjänstinsats minskade något 2017, jämfört med föregående år. Trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende och matdistribution var de vanligaste insatserna. Det visar Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till äldre.
> läs mer


Välfärdsteknik, Uppsala kommun

Trygghetslarm ur funktion

Uppsala kommun  2018-11-09
Under natten mot fredag 9 november låg Uppsala kommuns system för mottagning av trygghetslarm nere. Det var vid midnatt som felet inträffade och det innebar att cirka 3 000 abonnenter inte kunde komma i kontakt med kommunen vid behov av hjälp.
> läs mer

Trygghetslarm låg nere i Uppsala – 3000 kunde inte larma

SVT Nyheter  2018-11-09
Under natten mot fredagen låg Uppsala kommuns system för trygghetslarm nere. Det innebar att cirka 3000 äldre och funktionsnedsatta inte kunde larma om hjälp.
> läs mer


Välfärdsteknik, Personal

Ny teknik ska locka till hemtjänsten

Kommunal arbetaren  2018-11-06
Hemtjänsten i Göteborg tar tekniken till hjälp. Undersköterskan Maria Häljestig är IT-ambassadör med uppdrag att utbilda och inspirera sina kolleger i mobilt arbetssätt och välfärdsteknologi.
> läs mer


Vård & omsorg, Personal

Nyanlända ska lyfta hemtjänsten

SVT Nyheter  2018-11-10
För att möta den enorma personalbristen inom hemtjänsten återinför nu Göteborg stad yrkesrollen vårdbiträde. Med en ny utbildning som enbart vänder sig till nyanlända hoppas man kunna vända den negativa trenden och erbjuda en bättre och mer stabil hemtjänst.
> läs mer


Äldrevänliga staden, Uppsala kommun

Enormt projekt ska förbättra äldres liv

UNT  2018-11-08
Uppsala ska bli en bättre kommun att leva i för äldre. Nu pågår ett arbete där 2 500 sextioplussare fått vara med att påverka framtidens äldrepolitik.
> läs mer