Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Boende, Uppsala kommun

Sök seniorboende via bostadsförmedlingen

UNT debatt  2018-11-20
Den som inte har omfattande behov av vård och omsorg kan söka senior- och trygghetsboende via bostadsförmedlingen, skriver Yvonne Jonsson.
> läs mer


Vård & omsorg, Uppsala kommun

Det finns platser på boenden

UNT debatt  2018-11-20
Det finns platser på omsorgsboenden, men ibland kan det bli väntetider, skriver Yvonne Jonsson, Uppsala kommun.
> läs mer

Vi har råd med ännu bättre omsorg

UNT debatt  2018-11-22
Uppsala kommun under den senaste mandatperioden har klarat lagens krav att tillgodose biståndsbedömt behov av särskilt boende, skriver Staffan Yngve.
> läs mer


Friskvård & social infrastruktur, Ensamhet

”Ensamhet gör människor sjuka”

Nordens välfärdscenter  2018-11-21
Ensamhet bland äldre förkortar livet. Därför är tiden nu mogen att rikta fokus mot ensamhet på samma sätt som man tidigare riktat fokus mot kost och hälsa. Det menar Christine Swane från Ensomme Gamles Værn.
> läs mer

Seniorer ska samverka mot ofrivillig ensamhet

Senioren  2018-11-23
Äldres ofrivilliga ensamhet ska bekämpas på bred front. Och det är de äldre själva som ska göra det.
> läs mer


Vård & omsorg, Särskilt boende

Äldre har små möjligheter till fysisk aktivitet på boenden

Linköpings universitet  2018-11-22
Äldre personer har små möjligheter till motion och att själva bestämma vilken fysisk aktivitet de vill utöva om de bor i särskilt boende. Anledningen är oftast tidsbrist och att personalen prioriterar rutinuppgifter. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.
> läs mer


Särskilt boende, Uppsala kommun

Äldreboende bjöd in till hemmafest

UNT  2018-11-24
Tårtkalas och musik. 50-åringen i Vänge skippade UKK och satsade i stället på att bjuda in anhöriga till hemmafest på äldreboendet Hagundagården som sedan 1968 välkomnat människor till en gemenskap nära naturen.
> läs mer


Vård & omsorg, Fallskador

Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre

SBU  2018-11-21
Fråga till SBU:s upplysningstjänst: har fortbildning av personal, om fallprevention, medicinering eller kost, effekt på fall bland äldre?
> läs mer


Trygghet, Brott mot äldre

Äldre bankkunder luras i Gävle

UNT  2018-11-22
En bedragare som säger sig vara ”Dan Johansson” från Nordea ringer runt till äldre i Gävletrakten. Hittills har två personer lurats på pengar av mannen. Det är mycket trovärdiga samtal, säger Mikael Hedström, polisens presstalesperson.
> läs mer


Vård och omsorg

Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

Sveriges riksdag  2018-11-22
Riksdagen har granskat en skrivelse (SoU6) från regeringen som handlar om framtidens äldreomsorg. Antalet äldre över 80 år ökar, vilket innebär att behovet av hälso- och sjukvård ökar. I takt med åldrandet ökar risken för sjukdom och multisjuklighet. Detta innebär en stor framtida utmaning för samhället.
> läs mer


Kollektiv trafik, Uppsala

Rörliga äldre är bra för regionen

UNT debatt  2018-11-23
Pensionärskortet är viktigt även för de äldres hälsa, skriver Ulla Hjelmqvist.
> läs mer