Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Kollektiv trafik, ekonomi

Uppsala är snåla mot pensionärer

UNT debatt  2019-01-28
Gävle är generösare mot sina bussresande pensionärer, skriver Ninni Bergh. ”Här i Gävle åker vi pensionärer, (65 +) gratis buss, vardagar mellan 09.00 – 15.00!”

Läs mer


Friskvård och social infrastruktur, fallolyckor

Halkforskare kritisk till indragna broddar

SVT Nyheter  2019-02-01
Göteborgs stad har i åratal delat ut gratis broddar till äldre. Nu har det stoppats. Samtidigt rapporterar Sahlgrenska rekordmånga halkolyckor. Professorn i färdsäkerhet, Lennart Strandberg, kallar beslutet ”oklokt och tragikomiskt”.

Läs mer


Sjukhusvård, geriatrik

”Akutvården har blivit allt sämre för äldre”

SvD  2019-01-28
Sköra äldre ska inte behöva utsättas för vårdinsatser som inte är utformade för deras behov. När äldre nu utgör en allt större del av alla som vårdas på sjukhus krävs en evidensbaserad vård även för dessa patienter, skriver flera debattörer. 

Läs mer


Vård och omsorg, ekonomi

Prioritera inte bort de äldre i Uppsala

UNT debatt  2019-01-30
Effektiviseringskravet på 70 miljoner kronor kan bara betyda en ytterligare försämring av äldreomsorgen, skriver Gunnel Jägare, Lars O Ericsson och Björn Hammarberg.

Läs mer


Vård och omsorg, boende

Platsbrist hotar om inga fler äldreboenden byggs

UNT  2019-01-30
De äldre i Uppsala blir allt fler. Inom en tioårsperiod kommer antalet personer över 80 år ha ökat med 50 procent. Redan om fem år är situationen sådan att antalet äldreboenden inte räcker till när platsbehovet skjuter i höjden.

Läs mer

Spa och sportbar för de äldre

UNT  2019-01-30
Spa med varma bad, massage och en sportbar. Så marknadsför Attendo sitt senaste byggprojekt för äldre. Om ett år är 105 lägenheter på Kvarngärdet klara för inflyttning.

Läs mer


Pension, fattiga äldre

Mer pengar till fattigpensionärer

Aftonbladet (TT)  2019-01-31
Garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer ska höjas från första januari 2020. Det har regeringen och partierna i pensionsgruppen enats om.

Läs mer


Vård och omsorg, LOV

Val och byte av hemtjänst upplevs som krångligt och komplicerat

Göteborgs universitet  2019-01-31
Äldre som ska välja hemtjänst får inte tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns. Bristande kontinuitet hos personalen som ska utföra hjälpen och osäkerhet om när hjälpen kommer begränsar de äldres inflytande över vardagslivet. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Läs mer


Boende, trygghetsboende

Upp till bevis om trygghetsboenden

UNT debatt  2019-02-03
Kommunen behöver visa initiativkraft när det gäller trygghetsboenden, skriver Lars Eriksson.

Läs mer


Friskvård och social infrastruktur, seniorrestaurang

Är indragningen på Fyrishov första steget

UNT debatt  2019-01-28
Hur kommer det sig att subventionerade seniorluncher är ett problem bara på Fyrishov, undrar Patrik Rydell.

Läs mer

Äldre spår ökad isolering efter kommunens beslut

UNT 2019-01-29
Efter beskedet att kommunen slutar subventionera pensionärers restaurangbesök på Fyrishov har reaktionerna strömmat in till UNT. Främst handlar kritiken om att kommunen tar bort en möjlighet till socialt sammanhang för ensamma äldre.

Läs mer

Vi vill föra en dialog om seniorluncherna

UNT debatt  2019-02-03
Jag har full förståelse över besvikelsen att subventionerade seniorluncher på Fyrishov upphör, skriver äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt.

Läs mer

Seniorlunchen en fantastisk mötesplats

UNT debatt  2019-02-03

Ibland har jag tänkt ” det här är för bra för att det skall få vara kvar”. Och där är vi idag.

Läs mer

Rädda seniorluncherna på Fyrishov

UNT debatt  2019-02-03

Omvärdera beslutet sluta med seniorluncher på Fyrishov, lskriver Kerstin Åström, ordförande SPF Seniorerna Idun Uppsala.

Läs mer